Staw Nowokuźnicki

,, Pomocna dłoń”

Starość.jpeg                                  ,, Pomocna dłoń”

Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie zauważa się zjawisko starzenia, a więc wydłużania przeciętnego czasu trwania życia. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku.  Z tego też względu należałoby podjąć działania zmierzające do  jak najpełniejszego  zaspokojenia potrzeb tych osób, okazać im zainteresowanie i wsparcie społeczne.

W miarę  przybywania lat potrzeby człowieka zmieniają się, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego z którymi starszy człowiek boryka się z coraz większymi trudnościami na skutek słabości własnego organizmu. Coraz częściej myśli się  o przyszłości, a wówczas  pojawia się smutek i strach.

Kolejna inicjatywa pracowników socjalnych MOPS w Prószkowie jest kierowana właśnie do tych osób. Realizowana jest pod nazwą ,, Pomocna dłoń”. Inicjatywa ta polega na pomocy w kontaktowaniu seniorów z przedsiębiorcami dokonującymi drobne  remonty  czy też naprawy.

Często osoby starsze są samotne, mają poczucie nieprzydatności, są  mniej sprawne fizycznie, mają często ograniczone kontakty międzyludzkie.  Tym samym osoby te mają problemy w dotarciu do odpowiedniego fachowca. Starsza osoba może więc zgłosić w MOPS,  że wymaga pomocy np. hydraulika czy malarza, a pracownik socjalny przekaże jej numery telefonów do osób świadczących takie usługi . Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie pełnił rolę punktu kontaktowego.

 Wymiana informacji sprawi, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne poczują się ważne dla innych  i w większym stopniu będą mogły liczyć na pomoc.

Tel. do MOPS w Prószkowie : 77/4643053

                                            77/4013715      

Wyszukaj w serwisie