Zachód słońca

USŁUGI OPIEKUŃCZE

herb1.jpegKażdy z nas ma rodziców, dziadków często schorowanych i wymagających naszej troski. Nie zawsze możemy ją zapewnić naszym bliskim czasami mieszkamy daleko, często czujemy się bezradni. Co zrobić i gdzie zgłosić się w takiej sytuacji i pytać o pomoc?

Jedną z form pomocy wynikającą z ustawy o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze.

O przyznanie usług opiekuńczych  może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, które pomagają  w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej  przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewniają  kontakty  z otoczeniem. Najczęściej jest to pomoc kilkugodzinna w czynnościach higienicznych, posprzątaniu mieszkania czy przygotowania posiłku.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce ich świadczenia.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określiła Rada Miejska Prószkowa stosowną  uchwałą.

 W myśl postanowień uchwały przyznanie usług opiekuńczych może nastąpić:

- w przypadku osoby chorej, po stwierdzeniu przez lekarza, że  dana osoba wymaga opieki innej osoby ze względu na stan zdrowia.

- w przypadku osoby, która wymaga opieki ze względu na wiek- po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę zgodnie z tabelą:

 

 

 

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód na osobę zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu usług wykonanych dla:

Osób samotnie gospodarujących

Osób gospodarujących w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%- do  150%

5%

10%

powyżej 150%- do  200%

10%

20%

powyżej 200%- do  250%

15%

30%

powyżej 250%- do  300%

20%

40%

powyżej 300%- do  350%

25%

50%

powyżej 350%- do  400%

30%

60%

powyżej 400%- do  450%

40%

65%

powyżej 450%- do  500%

50%

70%

powyżej 500%- do  550%

60%

80%

powyżej 550%- do  600%

70%

85%

powyżej 600%- do  650%

80%

90%

powyżej 650%-

100%

100%

        

Sytuacja demograficzna ma ogromny wpływ na rozwój i wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. W ostatnich latach zauważa się zmniejszenie liczby ludności- mają na to wpływ różne czynniki. Dzieci rodzą się coraz później. Zmiany wzorów życia rodzinnego: wzrost liczby samotnych, rozwodów oraz niepełnych rodzin, aktywizacja zawodowa kobiet, migracje zarobkowe członków rodzin powodują osłabienie więzi i zmniejszenie poczucia odpowiedzialności za swoich krewnych.   
       Opiekunki jednak to nie sprzątaczki. Ich obowiązki to - zaspokojenie najważniejszych potrzeb podopiecznych w ich miejscu zamieszkania. Oczywiście w zakresie czynności są prace domowe, pranie czy też zrobienie zakupów.
        Starsi, chorzy ludzie, którzy wymagają pomocy w najbardziej podstawowych czynnościach najlepiej czują się we własnym domu.      Ten pobyt zapewniają im własnie opiekunki.

Wyszukaj w serwisie