Staw Nowokuźnicki

Opolska Karta Rodziny i Seniora

575x300.jpegDLA PRZYPOMNIENIAherb1.jpeg

Mieszkańcy gminy Prószków mogą składać wnioski o Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Głównym celem OKRiS jest budowanie przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom kart przez Partnerów OKRiS, wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze.

 

Uprawnieni do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są:

Rodzice – należy przez to rozumieć odpowiednio: małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Seniorzy – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 65 rok życia i mieszka w województwie opolskim.

Wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.doc

Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
2015 luty Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf


Wykaz aktualnie obowiązujących zniżek:
http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

http://ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html

Wnioski można pobrać i złożyć:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w godzinach otwarcia urzędu, w pokoju nr 9. Telefon kontaktowy: 77/4013715/ 77/4643053;
  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
  • wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
    45-082 Opole z dopiskiem "Opolska Karta Rodziny i Seniora"; 

.

 

Wyszukaj w serwisie