Staw Nowokuźnicki

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

1kartadr.jpegOgólnopolska Karta Dużej Rodzinyherb1.jpeg

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1863). Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom  do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w celu ich skopiowania i uwierzytelnienia przez organ przyjmujący są to m.in:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień)
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Nowy od 01.01.2015 Wniosek o wydanie Kart Dużej Rodziny;
Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.pdf
 

Oświadczenia ws. KDR:
DOCXOświadczenie ws. Karty Dużej Rodziny- dla dzieci powyżej 18r. ż..docx (12,64KB)
DOCXOświadczenie ws. Karty Dużej Rodziny- dla rodziców.docx (13,85KB)
 

Aktualne informacje o programie dostępne na stronach internetowych:
http://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Nowa wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Wnioski można pobrać również osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w pokoju nr 9. Telefon kontaktowy 77/4013715 oraz 77/4643053

Wyszukaj w serwisie