Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Ogloszenia o przetargach

herb1.jpegBurmistrz Prószkowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającą się z działki oznaczonej numerem 267/91 z ark.m. 1 o powierzchni 0,1645 ha, obręb Chrzowice, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00075356/1

http://www.bip.proszkow.pl/897/430/zarzadzenie-nr-ro0050632015-burmistrza-proszkowa-z-dnia-31-marca-2014-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-przetargu-na-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-sprawa-rg684032015za.html

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej składającą się z działki oznaczonej numerem 920 z ark.m. 8 o powierzchni 0,4210 ha, obrębu Ligota Prószkowska, gm. Prószków, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1O/00062280/3

http://www.bip.proszkow.pl/898/430/zarzadzenie-nr-ro0050662015-burmistrza-proszkowa-z-dnia-03-kwietnia-2015-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-przetargu-na-nieruchomosc-gruntowa-zabudowana-sprawa-rg684012015za.html

Wyszukaj w serwisie