Zamek Prószkowski

Informacja w sprawie plebiscytu - Policjant, który mi pomógł

Biuro prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji V edycji Plebiscytu "Policjant, który mi pomógł", którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Założeniem konkursu jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Konkurs objety jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.policjant.niebieskalinia.pl

 

 

Wyszukaj w serwisie