Zamek Prószkowski

Konsultacje społeczne dotyczące Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej

ue.jpeg            

  

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”.

                                                                                                                                                                               

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Lewina Brzeskiego, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Niemodlina, Burmistrza Ozimka, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Prószkowa, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Tułowice, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Zdzieszowic zapraszamy Państwa na

 

konsultacje społeczne dotyczące  projektu

 

 Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej,

 

które odbędą się w dniu 4 listopada 2014 r. w Ratuszu w sali nr 312

w godzinach  od 17.00 do 19.00

 

Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego.

 

Podczas spotkania zostanie omówiony Plan rozwoju systemu komunikacyjnego
w Aglomeracji Opolskiej
. Dokument określa cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego, które powinny przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania.

 

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na załączonym formularzu do dnia 07.11.2014 r.

 

  • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,
    ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
    o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

ZIPCzesc 3 - Plan Rozwoju_20.10.2014.zip (15,81MB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do Studium komunikacyjnego AO.doc (34,50KB)
 

Wyszukaj w serwisie