Zachód słońca

Badania pH gleb na terenie Gminy Prószków

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza informuje, że w okresie od lipca 2014r. do maja 2015r. będą prowadzone prace monitoringowe na terenie gminy Prószków, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020.

Wyszukaj w serwisie