Zachód słońca

NOWY KONKURS GRANTOWY DLA ORGANIZACJI I GRUP NIEFORMALNYCH

Kto może się ubiegać o grant: młode organizacje pozarządowe (działające maksymalnie do 1,5 roku) LUB GRUPY NIEFORMALNE (nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego)

Grant: 5000,00 zł

Przewidywany termin naboru wniosków: VII/VIII 2014


Spotkania dla zainteresowanych:
29.07.2014 r.- Prószków, Ośrodek Kultury, godzina 17:00

31.07.2014 r.- Łambinowice, Urząd Gminy, godzina 17:00

 

Zgłoszenia należy dokonywać do 27 lipca  na formularzu zgłoszeniowym (online)
https://docs.google.com/forms/d/17ywBa3IYmrAyTvQayaP914Wp1i1dptASpxEZfhHDfnU/viewform

lub wysyłając maila: niemodlinskie@op.pl, tel. 77 4606 351

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną szczegóły konkursu, wzory dokumentów oraz regulamin. Materiały zostaną też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Samorządu Województwa Opolskiego. Prowadzący projekt: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, LGD Dolina Stobrawy, Samorząd Województwa Opolskiego.

Wyszukaj w serwisie