Widok z lotu ptaka

Informacja ogólna

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA (OKRiS)


jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem Programu SSD jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia.

Główny cel OKRiS:
Budowa przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty przez Partnerów OKRiS.

Działania OKRiS są realizowane przez:
Wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Uprawnieni do korzystania:

  • rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
  • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim – podstawą do opracowania OKRiS

Do porozumienia jako pierwsze przystąpiło 46 gmin regionu opolskiego. W dniu 17 września 2013 roku w Opolu podczas spotkania z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim dokument podpisał Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Już po tym wydarzeniu wolę przystąpienia do porozumienia wyraziły kolejne samorządy. Dnia 11 grudnia 2013 r. porozumienie z Województwem Opolskim, reprezentowanym przez marszałka Andrzeja Bułę, podpisali przedstawiciele 13 gmin: Białej, Branic, Byczyny, Ciska, Głogówka, Grodkowa, Komprachcic, Korfantowa, Pakosławic, Strzelec Opolskich, Świerczowa, Ujazdu i Wilkowa.

Przedstawiciele gmin zadeklarowali wolę partnerskiej współpracy w  ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim. Zasady i formy realizacji tych działań zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim, a gminami.

Podstawy do zawarcia porozumienia

  1. Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji, jako kluczowe, horyzontalne i najważniejsze wyzwanie, przed którym stanęło województwo opolskie;
  2. Polityka odnowy demograficznej traktowana musi być jako inwestycja w potencjał rozwojowy  województwa. Powinno jej towarzyszyć wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza rodzin wielodzietnych;
  3. Intensyfikacja działań skierowanych do osób starszych i niesamodzielnych, w tym aktywnego i szerokiego włączania tych grup w przestrzeń społeczno-gospodarczą. Wymaga tego rosnąca populacja osób starszych wynikająca głownie z wydłużania się przeciętnego trwania życia.

Wspólne działania na rzecz wsparcia rodzin i osób starszych

  1. Inicjowanie i realizacja kompleksowych projektów lub działań wspierających rodziny wielodzietne i zastępcze, a także osoby starsze (m.in. Opolska Karta Rodziny i Seniora, gminne karty rodziny),
  2. Współpraca w zakresie ich wdrażania przez Województwo Opolskie,
  3. Wymiana wiedzy i doświadczeń.

Wniosek:

PDFzał.-2-Wniosek-o-wydanie-OKRiS.pdf (1,35MB)

Regulamin:

PDFRegulamin-OKRIS.pdf (1,13MB)

 

 

Wyszukaj w serwisie