Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Zwrot podatku akcyzowego

 

Informacja dla rolników, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prószków. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej należy składać w terminie:

 

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł  x  ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski:

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.pdf

DOCLista do wypisania Faktur - Akcyza.doc

PDFFormularz o pomoc.pdf

PDFOświadczenie o otrzymaniu pomocy.pdf

 

 

 

Wyszukaj w serwisie