Zamek Prószkowski nocą

Zachowane w pamięci

Zdjęcie tablicy na cmentarzu.png

Gmina Prószków realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne.” W ramach tego przedsięwzięcia na mapie Gminy Prószków zaznaczono kolejne miejsce, które jest nie tylko miejscem kultu, ale także wyjątkową w swojej skali atrakcją turystyczną.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie to jeden ze śladów istniejącej tu pod koniec XVIII w. parafii ewangelickiej.

Nowe ogrodzenie, naprawa muru, stworzenie lapidarium, wyrównanie terenu i nasadzenia najszybciej zmieniły obraz cmentarza, ale prowadzone w ramach projektu prace nie ograniczyły się jedynie do uporządkowania tego miejsca. Zwiedzającym poznanie historii ewangelików z Prószkowa umożliwiają ustawione w różnych miejscach polsko-niemieckie tablice informacyjne.

efr_ramka.jpeg

Wyszukaj w serwisie