Studnia w Parku przed Zamkiem

Nabór wniosków do programu "Działaj lokalnie" w Borach Niemodlińskich

Kto może wziąć udział w konkursie:
W Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczą fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne (min. 5 mieszkańców) składające wnioski za pośrednictwem innych stowarzyszeń, domów kultury, klubów sportowych z terenu gmin Borów Niemodlińskich: Łambinowice, Korfantów, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.

Maksymalna kwota dofinansowania:

do 6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana na konto przed realizacją zadania)

Długość trwania projektu:
Minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 2014 r. do 28 II 2015 r.

Wkład własny:

Wymagany jest wkład w wysokości 25%, w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%

Jak i gdzie składać wnioski:

Wszystkie wnioski należy składać od 6 maja do 6 czerwca 2014 r. do poprzez generator internetowy dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Złóż wniosek”, lub bezpośrednio ze strony programu www.system.dzialajlokalnie.pl. Przed wypełnieniem wniosków należy zarejestrować się w generatorze podać swojego maila. Zachęcamy też do wcześniejszej pracy nad wnioskiem na wersji papierowej, którą można pobrać również ze strony www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Dokumenty. Nie ma możliwości złożenia wniosku wcześniej lub później niż w terminie określonym w ogłoszeniu. 

Załączniki do wniosków:
Nie załączamy jakichkolwiek dokumentów do wniosków. Nie ma możliwości dołączania zdjęć, projektów technicznych czy kosztorysów w generatorze wniosków.

Ważne terminy:

Ostatni dzień składania wniosków to 6 VI 2014 r. (piątek)
Ocena i korekta formalna wniosków do 13 VI 2014 r. (piątek)
Ocena merytoryczna i ogłoszenie wyników konkursu do 24 VI 2014 r. (wtorek)
Wręczenie grantów odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek)

 

Wyszukaj w serwisie