Chrząszczyce

Zespół "Ligocianki" z Ligoty Prószkowskiej

Zespół LIGOCIANKI to kontynuacja i rozszerzenie działalności zespołu o dzieci i młodzież Małych Ligockich Wrzosów, które w latach 2005 - 2009 funkcjonowały jako sekcja zespołu. Grupa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą śpiewać. Na repertuar złożą się piosenki z współczesnej literatury rozrywkowej oraz twórczość wcześniejsza. Oczywiście nie zabraknie tradycyjnych piosenek w gwarze śląskiej.

kierownik artystyczny – Agnieszka Ślusarczyk

współpraca – Przemysław Ślusarczyk

tel. 887-725-725, 887-725-726

e-mail: 

strona zespołu: http://www.ligocianki.ligockie-wrzosy.art.pl

 

nagrody i wyróżnienia:

- 2013 - I NAGRODA (wraz z Ligockimi Wrzosami) w XXII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2014 - WYRÓŻNIENIE w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Hej! Kolęda, Kolęda" w Komprachcicach.

- 2014 - II NAGRODA w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie" w Łubnianach,

- 2014 - I NAGRODA w XII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Wiatraki KOSOROWICE 2014.

ligocianki.jpeg

Wyszukaj w serwisie