Zamek Prószkowski

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Kluczową zmianą jest wygaszenie obowiązującego dotychczas art. 13, oznacza to, że  z dniem 30 czerwca 2024 r. przestaną obowiązywać przepisy w/w artykułu, dotyczące świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

Z dniem 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody.

Obywatele Ukrainy, którzy będą wymagali wsparcia będą mogli zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy, wskazując wolne miejsca w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Jednocześnie informuję, że została uruchomiona infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują zakwaterowania pod nr tel. (77) 45 24 113 lub 883 337 631 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Wnioski o dofinansowanie pobytu uchodźców na podstawie art. 13 za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wyszukaj w serwisie