Staw Nowokuźnicki

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz 39 a ustawy dnia  z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) obowiązkiem Gminy Prószków jest zapewnienie zamieszkałym na terenie gminy niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Prószkowa a rodzicami/opiekunami prawnymi, jeżeli dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Wnioski o zapewnienie dowozu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.proszkow.pl w zakładce: „Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw”- „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”

https://bip.proszkow.pl/2637/787/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych.html

oraz pod numerem telefonu 77 40 13 731.

 

 

Wyszukaj w serwisie