Chrząszczyce

Samorządowy Informator SMS

Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość wprowadzenia własnego numeru telefonu komórkowego do systemu, aby móc otrzymywać bezpłatne informacje dot. potencjalnych zagrożeń związanych np. z pogorszeniem pogody, czy awarią prądu i wody, imprez kulturalnych i sportowych, bezpłatnych badań lekarskich, spraw związanych z działalnością szkół i przedszkoli oraz posiedzeń Rady Miejskiej.

Opłata, jaką ponosi użytkownik systemu, to wysłanie sms z odpowiednim kodem rejestrującym w cenie sms operatora sieci, do jakiej użytkownik należy. Zarządzający systemen, czyli gmina Prószków, nie będzie miał dostępu do danych osobowych właścicieli numerów telefonów, tylko do ilości osób, korzystających z danego systemu. W każdej chwili można zrezygnować z korzystania z tej usługi - również wysyłając sms. Poniżej kody do zarejestrowania dla poszczególnych sołectw.

 Ulotka Prószków DL.jpegUlotka Prószków DL2.jpeg

Wyszukaj w serwisie