Zamek Prószkowski nocą

Badanie znajomości języków obcych wśród mieszkańców województwa opolskiego

Badanie znajomości języków obcych wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Urząd Miasta Opola prowadzi badanie znajomości języków obcych wśród mieszkańców województwa opolskiego. Wyniki badania są istotne dla rozpoznania potencjału językowego w kontekście tworzenia w Aglomeracji Opolskiej miejsc pracy w sektorze BPO.

BPO (Business Process Offshoring) to wydzielanie i przenoszenie nieprodukcyjnych funkcji firm za granicę. Ośrodki BPO obejmują co najmniej pięć rodzajów usług: techniki informacyjne, usługi fianansowo - księgowe, badawczo - rozwojowe, logistyczno - magazynowe oraz centra telefoniczne (tzw. call centers). Offshoring nie jest zjawiskiem nowym, jednak jego dynamiczny rozwój nastąpił dopiero wtedy, gdy popularne stały się techniki komunikacji umożliwiające szybki przesył danych.

Obecnie w centrach usług zagranicznych firm pracuje ok. 10 tysięcy Polaków, szacuje się, że wciągu najbliższych pięciu lat zatrudnienie w tym sektorze może wzrosnąć nawet do 40 - 60 tysięcy osób.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu.

Wyszukaj w serwisie