Zamek Prószkowski nocą

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 13a

46-060 Prószków

http://www.zgkim-proszkow.pl/

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek,  Wtorek, Czwartek 10:00 -14:00
Środa, Piątek                      13:00 -17:00

          

W przypadku kiedy mieszkaniec wytworzy więcej odpadów lub  wytworzy odpady, które nie są odbierane od mieszkańca z terenu posesji będzie mógł  oddać te odpady do  punktu  selektywnej zbiórki  odpadów  komunalnych / w ramach  opłaty /.

 

Zebrane w sposób selektywny odpady należy dostarczyć własnym środkiem transportu.

 

UWAGA!  Wymagane okazanie dowodu osobistego.

 

W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych :

 • szkło, w tym kolorowe i bezbarwne,
 • papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
 • odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe z drobnych remontów
  nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia budowlanego]
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony z wyłączeniem opon z pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy i rolnicy),
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone – gałęzie.

 


 

Pozostałe odpady budowlane Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe wywiezie za osobną opłatą na zgłoszenie telefoniczne tel. 77 464 80 73 wew. 13. Odpłatność zgodnie   z cennikiem GPW w Prószkowie i wysypiska odpadów w Opolu.

 

 

Wyszukaj w serwisie