Chrząszczyce

Informacja o odpadach odbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Informujemy, że w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie można oddawać odpadów zmieszanych. Odpady zmieszane będą odbierane jedynie przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości (tj. z każdej posesji, z której złożono deklarację).

Wyszukaj w serwisie