Chrząszczyce

Referendum ogólnokrajowe 2023

Referendum ogólnokrajowe 2023

15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Wraz z wyborami przeprowadzone zostanie referendum ogólnokrajowe. Zarówno wybory, jak i referendum odbędą się w tych samych lokalach wyborczych, głosowanie przeprowadza jedna i ta sama obwodowa komisja wyborcza, a karty będą wrzucane do jednej urny. Głosy będzie można oddawać w godz. 7-21.

Wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

Pytania referendalne

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego razem z wyborami parlamentarnymi znaleźć można na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod poniższym linkiem:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/wyjasnienia-zwiazane-z-przeprowadzeniem-referendum-ogolnokrajowego-w-tym-samym-dniu-w-ktorym-odbywaj

Wyszukaj w serwisie