Zamek Prószkowski nocą

Badanie ankietowe Najwyższej Izby Kontroli w sprawie dostępności posterunku Policji w gminie Prószków

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrolą pn. Funkcjonowanie posterunków Policji zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.

Ankieta dostępna jest poprzez niniejszy odsyłacz:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

Wyszukaj w serwisie