Zachód słońca

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i w wieku 60+ do i z lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023r.

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w dniu 15 października 2023 r. będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego w dniu wyborów należy zgłosić w terminie do dnia 2 października 2023r. Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego może być dokonane ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail urzędu: , lub przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /8w9o9e4wok/SkrytkaESP. Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem telefonu 77 4013700 lub 77 4013731 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w pokoju nr 28 A.

Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Miejskiego w Prószkowie o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.

Wyszukaj w serwisie