Zachód słońca

Moja Woda - nowy nabór

MOJA WODA

Szanowni mieszkańcy,

w dniu 3 sierpnia 2023 r. ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu Moja Woda. Program jest prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skierowany jest do osób fizycznych. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 6.000,00 zł na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji:

  1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych;
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3;
  3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Wnioski można składać elektronicznie na Portalu Beneficjenta lub za pośrednictwem ePUAP-u, jak również w formie papierowej (po uprzednim pobraniu go z Portalu Beneficjenta) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii

Wyszukaj w serwisie