Widok z lotu ptaka

Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów

RODZAJ ODPADÓW:

SPOSÓB POSTĘPOWANIA/ ZASADY SEGREGACJI:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W ŻÓŁTYM WORKU Z NAPISEM „METALE
 I TWORZYWA SZTUCZNE”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W tym worku zbieramy:

PUSTE, ODKRĘCONE I ZGNIECIONE BUTELKI PLASTIKOWE PO NAPOJACH, PUSTE BUTELKI PLASTIKOWE PO KOSMETYKACH
 I ŚRODKACH CZYSTOŚCI, PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO ŻYWNOŚCI (NP. PO SERKACH, KEFIRACH, MARGARYNACH), PLASTIKOWE ZAKRĘTKI, FOLIA I TOREBKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PUSZKI PO NAPOJACH I KONSERWACH, KARTONY PO MLEKU I SOKACH, DROBNY ZŁOM  ŻELAZNY ORAZ DROBNY ZŁOM METALI KOLOROWYCH

PAPIER

PAPIER  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI
 W NIEBIESKIM WORKU Z NAPISEM „PAPIER”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W tym worku zbieramy:
PAPIER, TEKTURA ORAZ ZROBIONE Z NICH OPAKOWANIA, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, GAZETY, PAPIEROWE TORBY
 I WORKI, PAPIEROWE PUDEŁKA, PAPIER SZKOLNY I BIUROWY, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH OPAKOWANIA

SZKŁO

SZKŁO NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W WORKU ZIELONYM (szkło kolorowe) I BIAŁYM (szkło białe) . WORKI ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W tym worku zbieramy:
SZKLANE BUTELKI I SŁOIKI PO NAPOJACH I JEDZENIU (CZYSTE), BUTELKI PO NAPOJACH ALKOHOLOWYCH, SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH.

ODDZIELNIE SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE.

POZOSTAŁOŚCI PO SEGRGACJI/ ODPADY ZMIESZANE

POZOSTAŁOŚI PO SEGREGACJI  NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU CZARNYM KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

W tym pojemniku zbieramy:
POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI, ZIMNY POPIÓŁ, WORKI
 Z ODKURZACZA, PAMPERSY,OPAKOWANIA STYROPIANOWE, ZANIECZYSZCZONY PAPIER, RESZTKI ŻYWNOŚCI (NP. KOŚCI), ODPADY HIGIENICZNE (WACIKI, PIELUCHY, PODPASKI), LUSTRA, WORKI PO EKOGROSZKU.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI/BIO

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI   NALEŻY GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W WORKU BRĄZOWYM (pojemniku)
Z NAPISEM „BIO”, KTÓRY ZOSTANIE DOSTARCZONY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W RAMACH PONIESIONEJ OPŁATY.

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W tym worku zbieramy:
RESZTKI ŻYWNOŚCI (BEZ MIĘSA), OBIERKI OWOCÓW
 I WARZYW, PRZETERMINOWANE OWOCE I WARZYWA, SKORUPKI JAJ, FUSY PO KAWIE I HERBACIE.

ODPADY ZIELONE (trawa, liście)

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (200 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości)

PRZETERMINOWANE LEKI

PRZEKAZAĆ DO APTEK PROWADZĄCYCH ZBIÓRKĘ PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZUŻYTE OPONY

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (4 sztuki na rok od nieruchomości (TYLKO opony z samochodów osobowych)

AKUMULATORY

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZUŻYTE BATERIE

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO SPECJALNEGO POJEMNIKA W  URZĘDZIE MIEJSKIM W PRÓSZKOWIE.

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY

LUB

WYSTAWIĆ PODCZAS ZBIÓRKI PRZED NIERUCHOMOŚĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DOSTARCZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

WYSTAWIĆ PODCZAS ZBIÓRKI PRZED NIERUCHOMOŚĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DOSTARCZONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

LUB

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (100kg na rok kalendarzowy od nieruchomości)

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (100kg na rok kalendarzowy od nieruchomości)

 

Wyszukaj w serwisie