Studnia w Parku przed Zamkiem

Dokumenty do pobrania

Wzór deklaracji (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.): DOCXWzór deklaracji (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. ).docx
 

Wzór deklaracji (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku: DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Wzór deklaracji (wersja obowiązująca do końca 2015 roku): DOCDEKLARACJA.doc

 

Załączniki do deklaracji:

- DOCwyrażam zgodę ochrona danych.doc

- DOCoświadczenie o liczbie osób zameldowanych ( do punktu H deklaracji).doc

- DOCrozwiązanie umowy z ZGKiM Prószków.doc

Do deklaracji należy także załączyć kopię aktualnej umowy z przedsiębiorstwem wywożącym odpady komunalne z posesji.

Wyszukaj w serwisie