Zamek Prószkowski nocą

Akty prawne

Ustawy:

1. PDFUSTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst ujednolicony..pdf

2. PDFUSTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.pdf

 

Uchwały Rady Miejskiej:

1.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXII-168-2012.pdf

2.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIV-191-2013.pdf

3.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

PDFUchwała nr XXII-169-2012.pdf

4.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PDFUchwała nr XXII-170-2012.pdf

5.Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXII-171-2012.pdf

6.Uchwała w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXII-172-2012.pdf

7.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospdarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XXVI-211-2013.pdf

8.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XLI-329-2014.pdf

9.Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XLI-330-2014.pdf

10. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XLIII-342-2014.pdf

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała nr XLIV-353-2014.pdf

12.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Prószków.

PDFUchwała nr XLV-374-2014.pdf

13. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

PDFUchwała nr XI-83-2015.pdf

14. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z odesłaniem do strony EPUAP, gdzie można złożyć deklarację w formie elketronicznej.

PDFUchwała nr XII-94-2015.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie