Chrząszczyce

Nowy okres świadczeniowy dla osób korzystajacych ze świadczeń MOPS w Prószkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz
z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
  • w okresie od 1 września  do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia;
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Wyszukaj w serwisie