Chrząszczyce

Kontrole placów zabaw, boisk itp.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, niniejszym informujemy i przypominamy, że w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad budową oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów małej architektury w tym zakresie, jak co roku w okresie letnim (lipiec - sierpień) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaplanował przeprowadzenie kontroli placów zabaw, urządzeń rekreacyjno - sportowych, itp.

Przypominamy właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych.

Poniżej Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PDFZałącznik - Komunikat GINB obiekty małej architektury - place zabaw-1.pdf (224,34KB)

PDFpismo GINB do Gmin - komunikat obiekty małej architektury-1.pdf (123,12KB)

Wyszukaj w serwisie