Zamek Prószkowski nocą

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

Szanowne Członkinie i szanowni Członkowie
Zarządu KOŁA DFK

 

W niedzielę, 04. czerwca 2023 r., odbędzie się pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Diecezji Erfurt Ulrich Neymeyr (Niemcy). Gospodarzem pielgrzymki jest Biskup Opolski Andrzej Czaja, który do św. Anny, patronki wielorakiego pojednania, serdecznie zaprasza.

Program uroczystości pielgrzymkowej (04.06.2023):

10.00  Modlitwy w intencji rodzin

11.00  Msza św. w intencji Pielgrzymów, Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o pokój
                        Ks. Biskup Ulrich Neymeyr
                        Ks. Biskup Andrzej Czaja

13.00  Festiwal zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej – Dom Pielgrzyma

14.30  Nabożeństwo ku czci św. Anny w Bazylice

Zwracam się z serdeczną prośbą do Szanownych Zarządów Kół DFK, o przypomnie-nie członkom Mniejszości Niemieckiej – i nie tylko – o tym wydarzeniu.

Bądźmy razem – zjednoczeni wiarą, kulturą i modlitwą!

Informacje odnośnie wyjazdu udziela:

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej
ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole
Tel. 77 / 44 11 336
E-mail:

 

Pielgrzymka Anna 2023 final 003.jpeg

Die Wallfahrt der nationalen und ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg findet am Sonntag, den 04. Juni 2023 statt. Den Fest-Gottesdienst wird Bischof Ulrich Neymeyr aus dem Bistum Erfurt (DE) leiten. Gastgeber der Wallfahrt ist der Bischof von Oppeln Andrzej Czaja, der Sie herzlich zur Heiligen Anna, der Patronin der vielfältigen Versöhnung, einlädt.

Programm der Wallfahrtsfeierlichkeiten (04.06.2023):

10.00  Gebete für Familien und um Frieden in der Welt

11.00  Heilige Messe für die Pilger, die Minderheiten und um Frieden in der Welt

Bischof Ulrich Neymeyr
Bischof Andrzej Czaja

13.00  Festival der Künstlergruppen der deutschen Minderheit – am Pilgerheim

14.30  Andacht zu Ehren der Heiligen Anna in der Basilika

Lasst uns vereint sein – durch Glauben, Kultur und Gebet!

 

Wyszukaj w serwisie