Widok z lotu ptaka

Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych w gminie Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza kolejną edycję bezpłatnej zbiórki odpadów rolniczych!

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Prószków, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz big-bagi, o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 22 maja 2023 r.

Formularz można złożyć osobiście w sekretariacie (pok. nr 18, I p.), wysłać na skrzynkę e-mail , bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Formularz:

DOCinwentaryzacja-folie-i-odpady-z-gospodarstwa.doc (67,50KB)

PDFinwentaryzacja-folie-i-odpady-z-gospodarstwa.pdf (219,12KB)

Formularz można również pobrać ze strony internetowej: www.proszkow.pl, w zakładce odpady  komunalne –zbiórka odpadów rolniczych, lub odebrać wersję papierową bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (pok. nr 18).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Prószkowie lub pod nr telefonu 77 40 13 748 – Pani Andżelika Mróz lub e-mail: .

UWAGA! OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. OSOBY, KTÓRE NIE ZŁOŻĄ WNIOSKU W TERMINIE, LUB ZOSTANIE WCZEŚNIEJ WYCZERPANY LIMIT, TRAFIĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Wyszukaj w serwisie