Zamek Prószkowski z lotu ptaka

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021 - 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Gmina Prószków  w 2023 roku  otrzymała  wsparcie  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021- 2025 – Priorytet 3.

W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogły otrzymać organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne.

Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach Priorytetu 3 Gmina otrzymała środki finansowe  w wysokości 13 500,00 zł  skierowane do trzech placówek biorących udział w programie:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Placówka

Dofinansowanie

Wkład własny

Całkowity koszt

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ligocie Prószkowskiej

3 000,00 zł

750,00 zł

3 750,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Boguszycach Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II
w Boguszycach

4 000,00 zł

1000,00 zł

5 000,00 zł

Przedszkole Publiczne  
w Boguszycach

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boguszycach

2 500,00 zł

625,00 zł

3 125,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

4 000,00 zł

1000,00 zł

5000,00 zł

suma

13 500,00 zł

3 375,00 zł

16 875,00 zł

 

loga.jpeg

Wyszukaj w serwisie