Zamek Prószkowski

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIII edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, zwanego dalej Konkursem „Sposób na Sukces”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Sposób na Sukces” jest:

  • zgłoszenie udziału w Konkursie w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 roku;
  • uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do Konkursu w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 roku.

Wszystkie informacje oraz szczegóły konkursu dostępne są pod adres:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego, tel 22 125 62 01, 22 125 62 02

Wyszukaj w serwisie