Staw Nowokuźnicki

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2023 r. przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 r.

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2023 r. przyznano stypendia
za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 r.

L.p. Imię Nazwisko
1. Julia Dynak
2. Julia Leśniewska
3. Zuzanna Leśniewska
4. Tomasz Sosulski
5. Marcel Broj
6. Krzysztof Centkowski

 

Podstawa prawna: § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie   w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 r., poz.1028 ze zm.).

 

 

                   

 

Wyszukaj w serwisie