Chrząszczyce

Informacja dot. Europejskiego badania warunków życia ludności EU - SILC 2011

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że w terminie od 4 maja do 28 czerwca 2011 r. na terenie województwa opolskiego prowadzone będzie europejskie badanie warunków życia ludności. Badanie będzie prowadzone na próbie wylosowanych mieszkań. Celem badania jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenic zarówno warunki życia polskiego społeczeństwa, jak również porównać je z warunkami życia w innych krajach Unii Europejskiej.

Ankieterzy Wydzoału Badań Ankietowych pytają m.in. o to w jakich warunkach respondenci mieszkają, jak oceniają swoją sytuację materialną, stan zdrowia oraz możliwości korzystania z podstawowej opieki lekarskiej , a także czy pracują i jak radzą sobie z codziennymi problemami. Wykorzystane w badaniu informacje zostana wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Podczas badania obowiązuje zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. 

Wyniki analiz będą prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat w formie papierowej i elektronicznej.

Wyszukaj w serwisie