Zachód słońca

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR - ryszyło wydawanie sprzetu komputerowego

Od poniedziałku rozpocznie się wydawanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Do naszych mieszkańców trafi 75 laptopów, 3 tablety i 8 komputerów stacjonarnych.  O sprzęt komputerowy mogły starać się dzieci i młodzież, które udokumentowały pracę swoich rodzin w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR).

Z każdym uczestnikiem projektu zostanie telefonicznie ustalony indywidualny termin odbioru sprzętu.

Sprzęt komputerowy został przekazany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  REACT-EU.
Działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

tablet.jpeg

Wyszukaj w serwisie