Zamek Prószkowski nocą

Informacja dla hodowców drobiu - grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie gminy Próśzków i powiatu opolskiego.

Gmina Prószków została objęta strefą zakażenia wysoce zjadliwą grypa ptaków (HPAI). Na obszarze strefy objętej zakażeniem, tj. na terenie gminy Prószków:
1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) nakazuje się karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
3) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

Zasady bezpieczeństwa.
 
Ponadto konieczna jest rejestracja drobiu przyzagrodowego u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres właściciela drobiu, ilość posiadanego drobiu z podziałem na gatunki, miejsce utrzymywania drobiu jeśli jest inne niż miejsce zamieszkania). Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Opolu (ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole), pocztą elektroniczną () lub telefonicznie pod nr 77 44 61 026 lub 77 54 17 161.

Wyszukaj w serwisie