Widok z lotu ptaka

Rusza nabór uzupełniający do konkursu grantowego pn.: Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ––„Granty PPGR”

Drodzy mieszkańcy, Gmina Prószków ogłasza nabór uzupełniający do konkursu grantowego pn.:  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

CEL

finansowe wsparcie rodzin popegeerowskich posiadających dzieci w zakresie zapewnienia dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wysokość dofinansowania wynosi nawet do 100 % wartości wydatków.

NA CO ​​

sprzęt komputerowy (Komputer stacjonarny, laptop lub tablet).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE

Dziecko które we wrześniu 2022r. rozpoczęło naukę w szkole podstawowej i którego członek rodziny w linii prostej  (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej

ZAPRASZAMY chętnych mieszkańców, spełniających kryteria, do zgłaszania się do dnia 31.01.2023r. do Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17 pok. 26 w godzinach pracy urzędu, w celu złożenia stosownych dokumentów. Wszystkie dokumenty będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pok. 26 oraz na stronie internetowej Gminy. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Prószkowie p. Mateusz Nowak pod nr tel.  77 40 13 718 lub osobiście w pok. 26.

Plakat polskilad-1.jpeg

Wyszukaj w serwisie