Widok z lotu ptaka

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dla rolników, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prószków.

Obowiązuje nowy wzór wniosku  

Wnioski przyjmowane są w terminach: 

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.,

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  (110 l x 1,46 zł),
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń ( 4 l x 1,46 zł),
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba DJP bydła, kóz, owiec, koni (40 l x 1,46 zł).

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe.

Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, (pokój nr 15,22), bądź telefonicznie: 77 4013 700.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:   

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wnioski do pobrania:

PDFProcedura_2024_r-1.pdf (162,06KB)
PDFwniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt.pdf (220,79KB)
PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej-1.pdf (878,45KB)
DOClista-faktur-akcyza3.doc (47,50KB)
DOCXoswiadczenie_producenta_rolnego2.docx (18,37KB)
 

Wyszukaj w serwisie