Chrząszczyce

Informacja dotycząca odbioru bioodpadów z terenu gminy Prószków.

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że bioodpady z posesji na terenie gminy Prószków odbierane są wyłącznie w pojemnikach (kubłach). W przypadku wystawienia takich odpadów w workach foliowych – nie będą odbierane.  

Każdą dodatkową ilość bioodpadów (również w workach) można oddać w gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujących się w Prószkowie i Boguszycach.

Godziny pracy PSZOK-ów

 

Wyszukaj w serwisie