Staw Nowokuźnicki

Zaproszenie na spotkanie – konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (RI.6722.6.2021.GP)

ZAPROSZENIE

Burmistrz Prószkowa zaprasza na spotkanie - konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanego przeznaczenia terenów we wsi Górki oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 października 2022 r.w świetlicy wiejskiej we wsi Górki, przy ul. Szkolnej 2 od godziny 15:30.

W dniu 14 października 2022 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego zaproszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz na stronie internetowej www.proszkow.pl w dziale Aktualności.

PDF2022-10-14 zaproszenie konsultacje - Górki.pdf (155,17KB)
 

Wyszukaj w serwisie