Widok z lotu ptaka

Zaproszenie na spotkanie – konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (RI.6722.8.2021.GP)

ZAPROSZENIE

Burmistrz Prószkowa zaprasza na spotkanie – konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanego przeznaczenia terenów we wsi Chrząszczyce oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w dniu 12 października 2022 r. w Sali Konferencyjnej w Publicznym Żłobku w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G od godziny 15:30.

W dniu 4 października 2022 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego zaproszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz na stronie internetowej www.proszkow.pl w dziale Aktualności.

PDFzaproszenie.pdf (160,91KB)

Wyszukaj w serwisie