Zamek Prószkowski

Przydatne informacje w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prószków,

w celu wsparcia Was w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów Ministerstwo Rozwoju i Technologii prosi o przekazanie przydatnych informacji:

 1. Obowiązujące przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.
  z 2021 r. poz. 497);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U.
  z 2021 r. poz. 513);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.);
 • Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" (M.P.
  z 2015 r. poz. 614);
 • Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”.

 

 1. Działania, które w sposób możliwie najbardziej efektywny przyniosą oczekiwane rezultaty:

Możemy wykonać dwa rodzaje termomodernizacji:

- płytką, która polega przede wszystkim na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest np. kocioł na węgiel tzw. kopciuch, na ekologiczne urządzenie. Działanie takie jest podejmowane obecnie głównie w ramach Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki tym zmianom  będzie możliwa poprawa jakości powietrza w Polsce.

- głęboką, która wiąże się z koniecznością dodatkowych działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana okien czy zamontowanie ekologicznego źródła ciepła.

Ocena efektywności ekonomicznej płytkiej i głębokiej termomodernizacji potwierdza,
że w obecnych warunkach rynkowych termomodernizacja jest opłacalna w znacznej części budynków.

 

 1. Dostępne programy finansowe, wspierające poprawę charakterystyki energetycznej budynków wraz z warunkami ich wykorzystania:
 • Stop Smog - program wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła
  i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Czyste Powietrze - program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów - utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy: premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna.
 • fundusze europejskie

Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Wyszukaj w serwisie