Studnia w Parku przed Zamkiem

Informacja o wodzie wykorzysywanej do pojenia zwierząt

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem poprzez;

  1. wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. czystą wodę należy rozmieć wodę która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości wody.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.

Wyszukaj w serwisie