Zamek Prószkowski

Ankieta dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWiA, bardzo prosimy o rozpropagowanie wśród obywateli Ukrainy niniejszej ankiety. Ma ona na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

Linki do ankiety w języku

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

Linki do ankiety w języku ukraińskim

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

22.08 Ulotka_wypełnianie ankiet przez obywateli Ukrainy-1.jpeg

Wyszukaj w serwisie