Zamek Prószkowski nocą

I sesja nowo powołanej Rady Miejskiej w Prószkowie

Skład Rady Miejskiej w Prószkowie kadencji 2010 - 2014, wraz z podziałem na komisje, przedstawia się następująco:

Klaudia Lakwa - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Prószkowie

Krystian Janikula - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie

Komisja Rewizyjna:  Przewodniczący - Józef Pampuch (Winów), Konrad Witek (Górki), Alfred Galus (Ligota Prószkowska)

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego: Przewodniczący - Józef Wystrach (Zimnice Małe), Zygmunt Hergesell (Zimnice Wielkie), Franciszek Tomechna (Chrząszczyce), Arnold Kuc (Prószków), Krystian Janikula (Przysiecz)

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu: Przewodniczący - Paweł Piechaczek (Źlinice), Józef Dudek (Nowa Kuźnia), Teodor Klosa (Ligota Prószkowska)

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich: Przewodniczący - Hubert Niepala (Prószków), Zofia Kasperek (Boguszyce), Marek Zgoda (Prószków)

Wszystkim Radnym bieżącej kadencji gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz gminy Prószków.

Rany senior Hubert NiepalaKadra kierownicza MOPS oraz UM w PrószkowieSołtysiObrady I sesji po wyborach 2010

Zaprzysiężenie radnegoWyborem przewodniczących komisji kieruje członek Komisji Skrutacyjnej Józef  TomechnaPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Prószkowie Klaudia LakwaWiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie Krystian Janikula

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Dorota Staniów przekazuje zaświadczenie potwierdzające wybór Róży Malik na stanowisko Burmistrza PrószkowaŚlubowanie Burmistrz Róży MalikAnna Wójcik, Róża Malik, Gabriela Gwóźdź

Wyszukaj w serwisie