Studnia w Parku przed Zamkiem

Nowy okres świadczeniowy dla osób uprawnionych do alimentów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

 

Terminy składania wniosków

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

- do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia;

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia;

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego.

 

Wyszukaj w serwisie