Widok z lotu ptaka

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, MEDYCZNA, PRAWNA, SOCJALNA, RODZINNA I ZAWODOWA

I N F O R MA C J A

 

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje  o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej między innymi w placówkach tj.:

 1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 , 46-060 Prószków, tel. 77/4013715,   77/4643053,
 2. Gminnym Punkcie pomocy psychologicznej  w Prószkowie w każdy wtorek od godz. 14.00 do 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków,
 3. NZOZ Domed Zimnice Wielkie  - Poradnia psychiatryczna i psychologiczna, ul. Szkolna, 2A, 46-061 Zimnice Wielkie,  tel. 77/4648518
 4. NZOZ Remedia Prószków ul. Polna 1,46-060 Prószków  tel. 77/4649007,
 5. Posterunek Policji w Prószkowie ul. Opolska 10, tel 77/4637077 ,
 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole pokój nr 107,  tel. 77/4410567, tel. 77-442-05- 04,  Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny proponuje darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej,
 7. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu -  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu ul. Małopolska 20 A / tel kont. 77- 455 63-90-92 wew. 3 /, Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-20.00  Ośrodek zapewnienia m.in. schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie, ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia.
 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu, tel. 77 455 63 90 do 92 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00,  świadczy pomoc w sytuacjach: przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich, gwałtów i innych przestępstw.
 9.   Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu,
  ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole, tel: 77 4552535,
 10. Fundacja Harmonia Życia ul. Kępska 7, 45-129 Opole  , Poradnia prawno- mediacyjna Mediatio . Infolinia czynna pon- czw. W godz. 12.00- 16.00, pt. w godz 10.00 – 16.00 tel .+48515332140, poradnia czynna pon – pt w godz. 12.00- 16.00
 11. Diecezjalna  Poradnia Rodzinna   Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole, tel./fax 77 44-25-550  Rejestracja w godz. 8.00-16.00,
 12. Stowarzyszenie  Quisisana – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  ul. Sienkiewicza 20, 45-037 Opole Stowarzyszenie oferuje – nieodpłatną pomoc:       

Konsultacje psychologiczne diagnostyczne

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię grupową   
Dyżur osoby pierwszego kontaktu - Informacja i rejestracja telefoniczna: 500 465 850,  500 465 838 (czynna od poniedziałku do piątku)

               E-mail:

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
   Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"  tel. 22 668-70-00, całodobowy  telefon 800-12-00-02, e-mail:
   Email:       
  Telefon:       (+48)22824-25-01(sekretariat)
  Telefon komórkowy: 22/668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")           Czynne: poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00,    
  sobota: godz. 9.00-14.00.
 2. Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Tel. 116 111, Telefon jest czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl
 3. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tel.800 120 226 .  Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).
 4. Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej. Tel. 22 828 11 12
  Czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora.

 

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  ponadto informuje, iż problemy zaistnienia przemocy w rodzinie można zgłosić min : policji prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom Służby Zdrowia .                                                            

 
 

Wyszukaj w serwisie