Zachód słońca

Turniej Złota Kosa 2022

16 lipca 2022r. w Gminie Łambinowice odbędzie się jubileuszowa XX Złota Kosa - Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi w Piątkowicach. Zapraszamy sołectwa, gminy oraz inne organizacje reprezentujące sołectwo lub gminę do zgłaszania drużyn do udziału w Turnieju. Dane sołectwo lub gminę może reprezentować tylko 1 drużyna. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 czerwca 2022r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub na załączonym formularzu do dnia 30 czerwca 2022r. Kontakt: Urząd Gminy Łambinowice: tel/fax 77/4311300, 77/4311301, 77/4311462, fax 77/4311346 e-mail
Osoba do kontaktu: Katarzyna Byra tel. 774311300 wew. 209

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://lambinowice.pl/2291/aktualnosc.html

Wyszukaj w serwisie