Zamek Prószkowski

Zaproszenie na VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 i 12 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na dzień 24 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w Żłobku Publicznym w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1G.

Posiedzenie odbywać się będzie wg następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie i weryfikacja kworum.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z piątego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
  4. Omówienie bieżących informacji o stanie wdrażania przedsięwzięć wskazanych
    w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Prószków.
  5. Dyskusja nad kierunkami zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Wyszukaj w serwisie